Identifikačné údaje
Číslo Zákazníka / Variabilný symbol*
Rodné číslo / IČO Zákazníka*
Číslo Karty**
XXXX XX XXXX
* povinné polia
** zadajte dva znaky na pozícii 7 – 8
** zadajte štyri znaky na pozícii 13 – 16


Vaše údaje spracovávame, prosím nezatvárajte prehliadač.